KATILIMCI ANKETİ
1 = Zayıf
2 = Orta
3 = İyi
4 = Çok İyi
5 = Kullanmadım
1
2
3
4
5
Bilimsel Program
Kongrenin Duyurulması
Transferler
Kayıt İşlemleri
Sunu Teknik Hizmetleri
Salon Hizmetleri
Muhasebe İşlemleri
Yönlendirmeler
Otel Hizmetleri
Tekrar Katılır mısınız ?
Evet
Hayır